תחומי עיסוק המשרד

תאונות דרכים
נזקי גוף
תאונות עבודה
רשלנות רפואית
ביטוח לאומי
תאונות אישיות
אובן כושר עבודה
תביעות משרד הבטחון
תאונות תלמידים
נזקי רכוש
אחריות מקצועית
תו נכה