רשלנות רפואית

כשם שנזק יכול להיגרם על ידי כל בעל מקצוע, כך לעיתים נגרמים נזקים כתוצאה מרשלנות של רופאים/בתי חולים/קופות חולים/מכוני אבחון המהווים "רשלנות רפואית".

חשוב להבהיר כי לא כל נזק כתוצאה מפרוצדורה רפואית מקים עילת תביעה.

יש להוכיח כי הנזק נגרם כתוצאה ממעשה או מחדל על פי מבחן הסבירות.

דהיינו, יש להוכיח את כל יסודות עוולות הרשלנות: גם כי אותו רופא/מוסד חב כלפיך בחובת זהירות, גם כי נגרם נזק, גם כי הרופא/המוסד התרשלו, וגם כי יש קשר סיבתי בין הנזק לבין הרשלנות.

די בכך שיסוד אחד לא מתממש על מנת שתביעת הניזוק תדחה ולכן יש להקפיד ולבחון היטב את התיק לפני הגשתו לבית המשפט.

בתיקי רשלנות רפואית יש הכרח לקבל חוות דעת מקצועית הקובעת כי הרופא/המוסד התרשלו בתפקידם ופעלו באופן לא סביר דהיינו התרשלו ואכן התרשלות זו גרמה לנזק הנטען.

קיים קושי ממשי לקבל חוות דעת מקצועיות שכאלה כיוון שלמעשה מבוקש מרופא אחד ליתן חוות דעת שלילית כנגד רופא אחר, ולכן הרבה פעמים רופאים מצדדים בחבריהם ונמנעים מלעשות כן. בהיעדר חוות דעת לא תוכל לקום עילת תביעה.

משרדנו מתמחה ברשלנות רפואיות ועובד עם צוות רחב וקבוע של רופאים במגוון תחומי הרפואה אשר מספקים חוות דעת מקצועיות ורציניות לצורך הוכחת התביעה.

שלחו לנו הודעה ואנו נחזור אליכם בהקדם