תאונות בצבא/קצין התגמולים

על מנת להיות מוכר כנכה צה"ל במשרד הביטחון יש להגיש תביעה להכרה לקצין התגמולים.

יש למלא דו"ח פציעה חתום על ידי המפקד ולהגיש את מלוא התיעוד הרפואי.

ככל שתדחה הבקשה להכרה ניתן להגיש ערר על החלטת קצין התגמולים.

ככל שתתקבל הבקשה יעמוד הנפגע בפני וועדה רפואית שתעריך את שיעור נכותו בגין התאונה.

נכות הנמוכה מ-10% אינה מזכה בפיצוי.

נכות בשיעור 10% עד 19% מזכה במענק חד פעמי.

נכות בשיעור 20% ומעלה מזכה בקצבה חודשית.

מדובר אפוא גם בהליך של הכרה וגם בהליך של עמידה בפני וועדה רפואית.

חשוב להצטייד גם בחוות דעת רפואית על מנת להגדיל את הסיכוי.

ההליך בקצין התגמולים עשוי להיות ארוך ומורכב כאשר הצלחה בהליך עשויה לזכות את הנפגע בפיצוי משמעותי והטבות נוספות של נכה צה"ל בהתאם לאופי הפגיעה ושיעור הנכות.

בהינתן חשיבותו ומורכבותו של ההליך מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בתחום.

משרדנו מתמחה גם בתביעות כנגד משרד הביטחון.

שלחו לנו הודעה ואנו נחזור אליכם בהקדם